En què et podem ajudar?

Tractaments / Implants dentals

Implants dentals

Una solució permanent i d’aparença natural que millorarà la teva salut bucodental

Què és un implant dental?

L’implant dental és una arrel artificial de titani que s’insereix a l’os maxil·lar superior o inferior unint-s’hi, actuant com a suport per a les pròtesis sobre implants que realitzaran la funció de dents artificials de reemplaçament. L´implant dental és totalment biocompatible amb l´organisme.

El resultat d’un implant dental és una dent artificial, perfectament funcional i amb una estètica d’acord amb la boca on s’implanta.

El principal avantatge dels implants dentals és la millora immediata de les funcions de parla i masticació. A més, els implants dentals comporten una sèrie de millores estètiques que aporten un punt extra de seguretat i confiança.

Tipus d'implants dentals

Hi ha sistemes que ens permeten reduir el nombre de cargols per peces dentals. Per exemple, gràcies als locators, podem reforçar la seva dentadura postissa amb tan sols dues fixacions a la qual s’acoblen dos retenidors.

D’altra banda, també hi ha el sistema que ens permet col·locar totes les peces dentals en un dia utilitzant només 4 implants.

En qualsevol cas, l’elecció del tipus dimplant dependrà dels resultats de lestudi de les característiques particulars de la boca. Recomanem fer servir un tipus d’implants o un altre depenent de cada cas en particular.

Per exemple, si la situació ho permet, es podrien col·locar els implants en un dia, una pròtesi provisional que es col·loca a les 24 hores de fer la cirurgia, i que en uns mesos se substitueix per la pròtesi fixa definitiva.

D’altra banda, si ha perdut l’os en què recolzar la dent, podem utilitzar implants zigomàtics que van col·locats a l’os malar (pòmul) o implants basals, que amb molt poc os es fixen amb una gran retenció i permeten col·locar dents a la mateixa sessió.

Especialistes en implants dentals

Dr. Josep Bizar Ramoneda, Dr. Juan C. Bermúdez Basanta, Dr. Oriol Torres Josa.

En què et podem ajudar?

Demana visita al 93 725 73 90