Són molts els pares que es pregunten quan cal començar a portar els nens al dentista, si existeixen realment tractaments preventius eficaços, si val la pena parar atenció a les càries a les dents de llet o si la col·locació dels aparells correctors s’ha de fer abans que els petits donin l’estirada.

És a partir dels tres anys quan resulta convenient que un nen vagi periòdicament a la consulta d’un dentista, allà s’identifiquen els problemes dentals i, quan cal, s’intervé per guiar les dents que van a erupcionar. És l’ortopèdia dentofacial la responsable de corregir algunes maloclusions que poguessin presentar-se durant el creixement del nen.

Els tractaments ortopèdics busquen modificar el patró de creixement dels ossos. Si el nen té falta de creixement en algun lloc, l’ortopèdia buscarà estimular el desenvolupament d’aquesta àrea. Per contra, si hi ha creixement excessiu d’alguna regió, es tractarà de redirigir aquest creixement d’una manera més favorable.

No tots els casos han de ser tractats a una edat primerenca, però un bon diagnòstic a temps ajuda al ortodoncista a determinar quan ha de ser tractat per a un millor resultat i en menor temps.